Technické požiadavky

Podporované webové prehliadače

Najnovšie verzie všetkých bežných prehliadačov (Chrome, Firefox, Edge & Safari).
Služba a zariadenia MFP sú prepojené prostredníctvom protokolu http a https. Uistite sa, že je nastavená aplikácia IWS. Použite na to sprievodcu nastavením IWS dodaného s inštalačným nástrojom IWS. Aktuálny balík IWS nájdete v rozhraní správcu bizhub Evolution.

Minimálne požiadavky na pripojenie k internetu

Je potrebné pripojenie na internet s rýchlosťou 6 Mbit/s na sťahovanie (downstream) a 1 Mbit/s na nahrávanie (upstream). Odporúča sa najmenej 16 Mbit/s na sťahovanie a 4 Mbit/s na nahrávanie.

Podporované operačné systémy

Podporované sú všetky operačné systémy. Patria sem systémy Microsoft Windows, Linux a Mac OS X. Službu môže potenciálne využívať každý operačný systém s podporou internetového prehliadača. Vyžaduje sa moderný webový prehliadač (Chrome, Edge, Firefox, Safari) s aktivovanou podporou JavaScriptu.

Mobilné zariadenie (iOS & Android)

bizhub Evolution je možné používať na mobilných zariadeniach. Aby to bolo možné, zariadenie potrebuje prehliadač a pripojenie na internet. Používateľ sa môže prihlásiť pomocou prehliadača a používať bizhub Evolution. Dokumenty, ku ktorým je možné získať prístup prostredníctvom prehliadača, je možné spracovávať, pokiaľ sú v správnom formáte pre danú službu.

Podporované jazyky

Platforma bizhub Evolution má viacjazyčné používateľské rozhranie. Spočiatku budú k dispozícii angličtina a nemčina.

Minimálne požiadavky na multifunkčný systém

Multifunkčný systém vyžaduje pripojenie na internet. IP môže byť statická alebo dynamická. Ak je multifunkčný systém pripojený cez proxy, je podporované základné overenie.

bizhub Evolution je možné použiť v nasledujúcich systémoch, vrátane potrebnej konfigurácie.
Upozornenie: Aplikácia môže pracovať aj na iných systémoch a konfiguráciách, ale nie je preto testovaná a schválená. Okrem toho, aplikáciu nie je možné použiť pri používaní radiča fiery.

Systém Konica Minolta bizhub Verzia firmvéru min. Webový prehliadač, licencia i-Option LK-101v3 Rozšírenie pamäte na 4 GB RAM,  i-Option
bizhub C654e/C754e GD2-K9 požadované požadované
bizhub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e GD2-K9 požadované požadované
bizhub 654e/754e GD2-K9 požadované požadované
bizhub 224e/284e/364e/454e/554e GD2-K9 požadované požadované
bizhub C3351/C3851/C3851FS G00-N5 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované voliteľné*
bizhub C227/C287 G00-N5 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované voliteľné*
bizhub C258/C308/C368 G00-N5 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované voliteľné*
bizhub C458/C558/C658 G00-N2 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub C659/C759 GC2-10 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub 227/287/367 G00-N5 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované voliteľné*
bizhub 308/368 G00-N5 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované voliteľné*
bizhub 308e/368e GC3-11 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované voliteľné*
bizhub 458/558 G00-N5 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub 458e/558e/658e GC3-09 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub 758/808/958/Pro 958 G00-N2 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub 4052/4752 G00-11 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované voliteľné*
bizhub C3350i, C4000i, C4050i G00-23 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub C250i, C300i, C360i, C450i G00-23 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub C550i, C650i G00-25 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub 300i/360i/450i/550i/650i/750i G00-D0 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté
bizhub 4752i/4052i G00-D0 zahrnuté, pravdepodobne musia byť aktivované zahrnuté

* Povolenie webového prehliadača obmedzuje niektoré funkcie. Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke. Na obnovenie týchto funkcií odporúčame nainštalovať voliteľnú pamäť celkovo 2 GB až 4 GB. Pri aktivácii musí byť systém bizhub schopný pripojenia k licenčnému serveru Konica Minolta.

  Štandardné nastavenie (webový prehliadač VYP.) Štandardné nastavenie (webový prehliadač ZAP.) Nainštalovaná voliteľná pamäť 2 GB
Webový prehliadač nie áno áno
IWS nie áno áno
Pečiatka, vodoznak, sútlač áno nie áno
Tlač textu (dátum, strana), tlač chránená proti kopírovaniu áno nie áno
Registrovaná sútlač nie nie áno
XPS áno nie áno
Compact PDF áno 200, 300 dpi áno
Compact XPS áno nie áno
Rozpoznávanie textu pomocou OCR nie nie áno (s i-Option)
Obrysové PDF nie nie áno (s i-Option)
Šifrované PDF nie nie áno (s i-Option)
PDF/A nie nie áno (s i-Option)
PPTX áno nie áno
Pečiatka, vodoznak, sútlač áno nie áno
Tlač bannera áno nie áno
Vkladanie obrázkov pri kopírovaní 1 áno nie áno
Vkladanie obrázkov pri kopírovaní 2 áno nie áno
Registrovaná sútlač nie nie áno
Ochrana proti kopírovaniu 3 áno nie áno
Pri kopírovaní vložte obrázky na zadnú stranu nie áno áno
Anotácia s funkciou schránky áno nie áno
Zdieľanie adresára nie nie áno
Dlhý originál áno nie áno
Kopírovanie 1:1   Rýchlosť kopírovania originálu s nízkou mierou kompresie (60 % a viac) je znížená o 20 %. (napr. 30 strán za minútu → 24 strán za minútu)  
Kopírovanie: Skenovanie originálu cez DS   Rýchlosť kopírovania originálu s nízkou mierou kompresie (60 % a viac) je znížená o 20 %. (napr. 30 strán za minútu→ 24 strán za minútu)  
Skenovanie s 600 dpi   Skenovanie originálu znižuje rýchlosť kompresie s rozlíšením 600 dpi: 80 %, 17,1 skenov za minútu, kompresný pomer: 50 %, 18,6 skenov za minútu