• Vývojár

    Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
  • Language

    Anglicky, Nemecky

Dropbox Business Connector

Integrujte Dropbox Business do svojich procesov s dokumentmi!

Opis

Na rozšírenie lokálneho systému dokumentov a úložného systému môžete použiť konektor Dropbox Business:

  • Naskenujte papierový dokument pomocou vášho multifunkčného systému. Uložte súbor vytvorený počas tohto procesu priamo do služby Dropbox.
  • Skombinujte operáciu skenovania so službou bizhub Evolution, napr. Konvertovať do PDF. Uložte súbor PDF/A vytvorený počas tohto procesu priamo do služby Dropbox.
  • Vyvolajte súbor z Dropbox Business a upravte ho pomocou služby bizhub Evolution, napr. Preložiť. Preložený súbor uložte späť na Dropbox Business.

Technické údaje

Podporované formáty súborov na nahrávanie:
Dropbox Business podporuje všetky formáty súborov

Podporované formáty súborov na tlač PullPrint:
PDF