• Vývojár

    Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
  • Language

    Anglicky, Nemecky

Oznámenia

Používajte displeje vašich multifunkčných systémov ako informačné tabule!

Opis

Pomocou oznámení môžete centrálne posielať dôležité správy z platformy bizhub Evolution na displeje vašich multifunkčných systémov Konica Minolta.

Vytvorte vašu správu v oblasti správy platformy bizhub Evolution. Potiahnutím a pustením myšou ich môžete poslať do požadovaných multifunkčných systémov. Krátko potom bude vaša správa jednoducho viditeľná na displejoch.

Technické údaje

Oznámenie je na displeji MFP viditeľné len vtedy, ak je aktívna aplikácia bizhub Evolution.