• Zespół wywołujący

    Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
  • Język

    Angielski, Niemiecki

OneDrive for Business Connector

Zintegruj OneDrive for Business z procesami przetwarzania dokumentów!

Opis

Możesz skorzystać z łącznika OneDrive for Business, aby rozszerzyć swój lokalny system dokumentów i przechowywania:

  • Zeskanuj dokument papierowy, korzystając z systemu wielofunkcyjnego. Plik utworzony w tym procesie zapisz od razu w OneDrive for Business.
  • Połącz operację skanowania z usługą bizhub Evolution, np. Konwertuj do PDF. Plik PDF/A utworzony w tym procesie zapisz od razu w OneDrive for Business.
  • Przywołaj plik z OneDrive for Business, by poddać go edycji z wykorzystaniem usługi bizhub Evolution, np. Przetłumacz. Zapisz przetłumaczony plik od razu w OneDrive for Business.

Dane techniczne

Formaty plików, które można przesyłać:
Wszystkie formaty plików obsługiwane przez OneDrive for Business

Formaty plików obsługiwane przez PullPrint:
PDF