• Zespół wywołujący

    Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
  • Język

    Angielski, Niemiecki

Connector Google Drive

Zintegruj Google Drive z procesami przetwarzania dokumentów!

Opis

Możesz skorzystać z połączenia z Google Drive, aby rozszerzyć swój lokalny system dokumentów i przechowywania.

  • Zeskanuj dokument papierowy korzystając z systemu wielofunkcyjnego. Zapisz plik utworzony w tym procesie bezpośrednio na Google Drive.
  • Połącz operację skanowania z usługą bizhub Evolution, np. Convert to PDF. Zapisz plik PDF/A utworzony w tym procesie od razu na Google Drive.
  • Przywołaj plik z Google Drive, by poddać go edycji z wykorzystaniem usługi bizhub Evolution, np. Translate. Przetłumaczony plik zapisz od razu ponownie na Google Drive.

Dane techniczne

Formaty plików, które można przesyłać:
Wszystkie formaty plików obsługiwane przez Google Drive

Formaty plików obsługiwane przez Pullprint:
PDF