Strona umowy
Niemcy
Status klienta
Administrator

Tej osobie zostanie przydzielona rola administratora bizhub Evolution.

Osoba kontaktowa

W przypadku wszystkich pytań ogólnych i spraw dotyczących umów/fakturowania.

Domena bizhub Evolution

Domena bizhub Evolution będzie używana jako prefiks podczas logowania wszystkich użytkowników z twojej firmy. (Przykładowy identyfikator logowania: )

The following services are automatically provided by bizhub evolution after your registration: Translate, Convert to Word, Convert to Excel, Convert to PDF, Text to speech

Translate - Translate Trial

W odniesieniu do uruchomienia i korzystania z niniejszej usługi, poza Warunkami użytkowania bizhub Evolution, zastosowanie mają następujące dodatkowe zasady i warunki.

Opis usługi:

Usługa Translate oferuje opcję tłumaczenia dokumentów z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego. Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za językową i gramatyczną dokładność, ani jakąkolwiek inną poprawność tłumaczeń.

Obsługiwane formaty plików:
DOCX, BMP, JPG/JPEG, PDF i TIFF

Obsługiwane języki: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański

Użytkowanie przekraczające wyznaczony limit:

Jeśli wyznaczony limit miesięczny dla zarezerwowanej usługi zostanie przekroczony, tłumaczenie każdej dodatkowej strony będzie płatne: 0,30 EUR. Usługa pozostanie bezpłatna, jeśli istnieje jakikolwiek inny limit ustawiony dla niej, który nie został jeszcze przekroczony.

Przerwy w dostawie usługi:

W przypadku przerwy w dostawie usługi, uznaje się, że użytkownik zgadza się na czas reakcji nie dłuższy, niż dwie godziny oraz czas przywrócenia nie dłuższy, niż pięć dni roboczych.

Czas reakcji jest czasem od odebrania zgłoszenia do rozpoczęcia analizy. Czas przywrócenia definiowany jest jako czas od odebrania zgłoszenia do znalezienia rozwiązania, które może być uzyskane przez regulację parametrów, konfigurację lub skorzystanie z innych usług pomocy technicznej i nie wymaga jakichkolwiek prac związanych z modyfikacją oprogramowania. Obydwa te czasy oblicza się wyłącznie w ramach godzin pracy pomocy technicznej i poza nimi nie są naliczane. Godziny pracy pomocy technicznej są następujące: od poniedziałku do czwartku - od 08:00 do 17:00, oraz piątek - od 08:00 do 15:00.

Jeśli przerwa w dostawie usługi związana jest z komponentem (w przypadku usługi lub ogólnego działania, za które Konica Minolta nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym, w związku z czym może mieć na nie jedynie częściowy wpływ lub nie mieć go wcale), wtedy podjęta zostanie próba znalezienia rozwiązania problemu powodującego przerwę w dostawie usługi tak szybko, jak będzie to możliwe, we współpracy z podmiotami współodpowiedzialnymi za tę usługę.

Konica Minolta będzie odpowiedzialna za dotrzymanie uzgodnionych czasów reakcji i przywracania co najmniej w 90% przypadków.

Okres obowiązywania i unieważnienie:

Subskrypcja usługi będzie ważna bezterminowo. Można ją anulować zachowując 14 dniowy okres wypowiedzenia przed dniem miesiąca, w którym subskrypcja była rozpoczęta (informacje można odszukać w odpowiednim omówieniu usługi w bizhub Evolution). Jeśli na końcu tego okresu jest dzień, który nie jest dniem kalendarzowym w danym miesiącu (np. 30 lutego), wtedy 14 dniowy okres wypowiedzenia będzie odnosił się do ostatniego dnia kalendarzowego przed tą datą (w powyższym przykładzie będzie to 28 lub 29 lutego).

Convert to Word - Convert to Word Trial

W odniesieniu do uruchomienia i korzystania z niniejszej usługi, poza Warunkami użytkowania bizhub Evolution, zastosowanie mają następujące dodatkowe zasady i warunki.

Opis usługi

Dzięki usłudze Convert to Word dokumenty cyfrowe i kopie papierowe będą mogły zostać przekonwertowane do edytowalnych plików programu Word. Podczas tego procesu podejmowane są wszelkie starania, by zachować układ stron. Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność konwertowanych dokumentów oraz układów ich stron.

Dane techniczne

Obsługiwane formaty plików:
PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Przerwy w dostawie usługi

W przypadku przerwy w dostawie usługi, użytkownik zgadza się na czas reakcji nie dłuższy, niż dwie godziny oraz czas przywrócenia nie dłuższy, niż pięć dni roboczych.

Czas reakcji jest czasem od odebrania zgłoszenia do rozpoczęcia analizy. Czas przywrócenia definiowany jest jako czas od odebrania zgłoszenia do znalezienia rozwiązania, które może być uzyskane przez regulację parametrów, konfigurację lub skorzystanie z innych usług pomocy technicznej i nie wymaga jakichkolwiek prac związanych z modyfikacją oprogramowania. Obydwa te czasy oblicza się wyłącznie w ramach godzin pracy pomocy technicznej i poza nimi nie są naliczane. Godziny pracy pomocy technicznej są następujące: od poniedziałku do czwartku - od 08:00 do 17:00, oraz piątek - od 08:00 do 15:00.

Jeśli przerwa w dostawie usługi związana jest z komponentem (w przypadku usługi lub ogólnego działania, za które Konica Minolta nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym, w związku z czym może mieć na nie jedynie częściowy wpływ lub nie mieć go wcale), wtedy podjęta zostanie próba znalezienia rozwiązania problemu powodującego przerwę w dostawie usługi tak szybko, jak będzie to możliwe, we współpracy z podmiotami współodpowiedzialnymi za tę usługę.

Konica Minolta będzie odpowiedzialna za dotrzymanie uzgodnionych czasów reakcji i przywracania co najmniej w 90% przypadków.

Okres obowiązywania i unieważnienie

Subskrypcja usługi będzie ważna bezterminowo. Można ją anulować zachowując 14 dniowy okres wypowiedzenia przed dniem miesiąca, w którym subskrypcja była rozpoczęta (informacje można odszukać w odpowiednim omówieniu usługi w bizhub Evolution). Jeśli na końcu tego okresu jest dzień, który nie jest dniem kalendarzowym w danym miesiącu (np. 30 lutego), wtedy 14 dniowy okres wypowiedzenia będzie odnosił się do ostatniego dnia kalendarzowego przed tą datą (w powyższym przykładzie będzie to 28 lub 29 lutego).

Convert to Excel - Convert to Excel Trial

 

W odniesieniu do uruchomienia i korzystania z niniejszej usługi, poza Warunkami użytkowania bizhub Evolution, zastosowanie mają następujące dodatkowe zasady i warunki.

 

Opis usługi:

Dzięki usłudze Convert-to-Excel dokumenty cyfrowe i kopie papierowe będą mogły zostać przekonwertowane do edytowalnych plików programu Excel. Podczas tego procesu podejmowane są wszelkie starania, by zachować układ stron. Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność konwertowanych dokumentów oraz układów ich stron.

Dane techniczne

Obsługiwane formaty plików: PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Przerwy w dostawie usługi:

W przypadku przerwy w dostawie usługi, użytkownik zgadza się na czas reakcji nie dłuższy, niż dwie godziny oraz czas przywrócenia nie dłuższy, niż pięć dni roboczych.

Czas reakcji jest czasem od odebrania zgłoszenia do rozpoczęcia analizy. Czas przywrócenia definiowany jest jako czas od odebrania zgłoszenia do znalezienia rozwiązania, które może być uzyskane przez regulację parametrów, konfigurację lub skorzystanie z innych usług pomocy technicznej i nie wymaga jakichkolwiek prac związanych z modyfikacją oprogramowania. Obydwa te czasy oblicza się wyłącznie w ramach godzin pracy pomocy technicznej i poza nimi nie są naliczane. Godziny pracy pomocy technicznej są następujące: od poniedziałku do czwartku - od 08:00 do 17:00, oraz piątek - od 08:00 do 15:00.

Jeśli przerwa w dostawie usługi związana jest z komponentem (w przypadku usługi lub ogólnego działania, za które Konica Minolta nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym, w związku z czym może mieć na nie jedynie częściowy wpływ lub nie mieć go wcale), wtedy podjęta zostanie próba znalezienia rozwiązania problemu powodującego przerwę w dostawie usługi tak szybko, jak będzie to możliwe, we współpracy z podmiotami współodpowiedzialnymi za tę usługę.

Konica Minolta będzie odpowiedzialna za dotrzymanie uzgodnionych czasów reakcji i przywracania co najmniej w 90% przypadków.

Okres obowiązywania i unieważnienie:

Subskrypcja usługi będzie ważna bezterminowo. Można ją anulować zachowując 14 dniowy okres wypowiedzenia przed dniem miesiąca, w którym subskrypcja była rozpoczęta (informacje można odszukać w odpowiednim omówieniu usługi w bizhub Evolution). Jeśli na końcu tego okresu jest dzień, który nie jest dniem kalendarzowym w danym miesiącu (np. 30 lutego), wtedy 14 dniowy okres wypowiedzenia będzie odnosił się do ostatniego dnia kalendarzowego przed tą datą (w powyższym przykładzie będzie to 28 lub 29 lutego).

 

Convert to PDF - Convert to PDF Trial

W odniesieniu do uruchomienia i korzystania z niniejszej usługi, poza Warunkami użytkowania bizhub Evolution, zastosowanie mają następujące dodatkowe zasady i warunki. 

Opis usługi:

Dzięki usłudze Convert-to-PDF dokumenty cyfrowe i kopie papierowe mogą zostać przekonwertowane do plików możliwych do przeszukiwania w formacie PDF/A, nadających się do cyfrowej archiwizacji. Podczas tego procesu podejmowane są wszelkie starania, by zachować układ stron. Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność konwertowanych dokumentów oraz układów ich stron.

Dane techniczne

Obsługiwane formaty plików: PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Przerwy w dostawie usługi:

W przypadku przerwy w dostawie usługi, użytkownik zgadza się na czas reakcji nie dłuższy, niż dwie godziny oraz czas przywrócenia nie dłuższy, niż pięć dni roboczych.

Czas reakcji jest czasem od odebrania zgłoszenia do rozpoczęcia analizy. Czas przywrócenia definiowany jest jako czas od odebrania zgłoszenia do znalezienia rozwiązania, które może być uzyskane przez regulację parametrów, konfigurację lub skorzystanie z innych usług pomocy technicznej i nie wymaga jakichkolwiek prac związanych z modyfikacją oprogramowania. Obydwa te czasy oblicza się wyłącznie w ramach godzin pracy pomocy technicznej i poza nimi nie są naliczane. Godziny pracy pomocy technicznej są następujące: od poniedziałku do czwartku - od 08:00 do 17:00, oraz piątek - od 08:00 do 15:00.

Jeśli przerwa w dostawie usługi związana jest z komponentem (w przypadku usługi lub ogólnego działania, za które Konica Minolta nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym, w związku z czym może mieć na nie jedynie częściowy wpływ lub nie mieć go wcale), wtedy podjęta zostanie próba znalezienia rozwiązania problemu powodującego przerwę w dostawie usługi tak szybko, jak będzie to możliwe, we współpracy z podmiotami współodpowiedzialnymi za tę usługę.

Konica Minolta będzie odpowiedzialna za dotrzymanie uzgodnionych czasów reakcji i przywracania co najmniej w 90% przypadków.

Okres obowiązywania i unieważnienie:

Subskrypcja usługi będzie ważna bezterminowo. Można ją anulować zachowując 14 dniowy okres wypowiedzenia przed dniem miesiąca, w którym subskrypcja była rozpoczęta (informacje można odszukać w odpowiednim omówieniu usługi w bizhub Evolution). Jeśli na końcu tego okresu jest dzień, który nie jest dniem kalendarzowym w danym miesiącu (np. 30 lutego), wtedy 14 dniowy okres wypowiedzenia będzie odnosił się do ostatniego dnia kalendarzowego przed tą datą (w powyższym przykładzie będzie to 28 lub 29 lutego).

 

Text to speech - Text to Speech Trial

W odniesieniu do uruchomienia i korzystania z niniejszej usługi, poza Warunkami użytkowania bizhub Evolution, zastosowanie mają następujące dodatkowe zasady i warunki.

Opis usługi

Dzięki usłudze Text to Speech, po załadowaniu dokumentów do platformy bizhub Evolution lub po zeskanowaniu ich w podłączonym systemie wielofunkcyjnym, z dokumentów cyfrowych i drukowanych oryginałów tworzone mogą być pliki audio w formacie mp3.

Dane techniczne

Obsługiwane formaty plików:
bmp, jpe, jpeg, jpg, pdf, tif, tiff

Przerwy w dostawie usługi

W przypadku przerwy w dostawie usługi, uznaje się, że użytkownik zgadza się na czas reakcji nie dłuższy, niż dwie godziny oraz czas przywrócenia nie dłuższy, niż pięć dni roboczych.

Czas reakcji jest czasem od odebrania zgłoszenia do rozpoczęcia analizy. Czas przywrócenia definiowany jest jako czas od odebrania zgłoszenia do znalezienia rozwiązania, które może być uzyskane przez regulację parametrów, konfigurację lub skorzystanie z innych usług pomocy technicznej i nie wymaga jakichkolwiek prac związanych z modyfikacją oprogramowania. Obydwa te czasy oblicza się wyłącznie w ramach godzin pracy pomocy technicznej i poza nimi nie są naliczane. Godziny pracy pomocy technicznej są następujące: od poniedziałku do czwartku - od 08:00 do 17:00, oraz piątek - od 08:00 do 15:00.

Jeśli przerwa w dostawie usługi związana jest z komponentem (w przypadku usługi lub ogólnego działania, za które Konica Minolta nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym, w związku z czym może mieć na nie jedynie częściowy wpływ lub nie mieć go wcale), wtedy podjęta zostanie próba znalezienia rozwiązania problemu powodującego przerwę w dostawie usługi tak szybko, jak będzie to możliwe, we współpracy z podmiotami współodpowiedzialnymi za tę usługę.

Konica Minolta będzie odpowiedzialna za dotrzymanie uzgodnionych czasów reakcji i przywracania co najmniej w 90% przypadków.

Okres obowiązywania i unieważnienie

Subskrypcja usługi będzie ważna bezterminowo. Można ją anulować zachowując 14 dniowy okres wypowiedzenia przed dniem miesiąca, w którym subskrypcja była rozpoczęta (informacje można odszukać w odpowiednim omówieniu usługi w bizhub Evolution). Jeśli na końcu tego okresu jest dzień, który nie jest dniem kalendarzowym w danym miesiącu (np. 30 lutego), wtedy 14 dniowy okres wypowiedzenia będzie odnosił się do ostatniego dnia kalendarzowego przed tą datą (w powyższym przykładzie będzie to 28 lub 29 lutego).

Warunki użytkowania

1. Anwendungsbereich

Bis auf weiteres ist “bizhub Evolution” für die ausschließliche Nutzung durch gewerbliche Kunden innerhalb Deutschlands vorgesehen. Jegliche Nutzung von Unternehmen, die keinen Firmensitz in Deutschland haben, ist untersagt.

Jede Nutzung von bizhub Evolution und der darauf angebotenen Services ist nur auf der Grundlage der nachfolgenden Nutzungsbedingungen zulässig.

Mit Zugriff auf bizhub Evolution – einschließlich der Beauftragung von Services – erklärt sich der Nutzer mit der Geltung der Nutzungsbedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung einverstanden. Sofern der Nutzer mit einzelnen oder allen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden ist, hat er die Nutzung von bizhub Evolution zu unterlassen und von der Beauftragung von Services abzusehen.

Konica Minolta behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige gesonderte Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

2. Services

Die auf bizhub Evolution bereitgestellten Inhalte und Informationen, d.h. die zu beauftragenden Services dienen den kommerziellen Zwecken von Konica Minolta. Konica Minolta bietet diese Services gewerblichen Kunden (den „Kunden“) zur Nutzung durch deren Beschäftigte (die „Nutzer“) an.

Die für die Ausführung einer Nutzeranfrage erforderliche Software ist nicht herunterladbar sondern wird “as a Service (SaaS)” betrieben. Daher erhalten weder der Kunde noch der Nutzer jedwede ausdrücklichen oder implizierten Rechte oder Lizenzen an der zugrundeliegenden Software (einschließlich Patent-, Marken-, Urheber- oder sonstige (geistige) Eigentumsrechte), mit Ausnahme der Berechtigung zur Beauftragung und Entgegennahme des jeweiligen Services über bizhub Evolution.

Die Services und jegliche anderen Inhalte, d.h. Text, Bilder, Grafiken, Klänge sowie deren Layout, sind urheberrechtlich oder nach anderen Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Sämtliche Produktnamen, Marken und Firmennamen sind markenrechtlich für die jeweiligen Rechtsinhaber geschützt. Jegliche Nutzung dieser Inhalte entgegen den Nutzungsbedingungen ist untersagt, soweit nicht Konica Minolta einer solchen Nutzung vorher schriftlich zugestimmt hat.

Der Nutzer kann sämtliche Services im “Shop”-Bereich einsehen, jedoch nur solche Services beauftragen, welche von dem Administrator des Kunden abonniert und dem Nutzer zugewiesen wurden. Der Nutzer kann eine Abonnement-Anfrage an seinen Administrator direkt über bizhub Evolution stellen.

Konica Minolta und die jeweiligen Inhaber der Software, die den einzelnen Services zugrunde liegt, behalten sich das Recht vor, ergänzende Bedingungen, welche im Konfliktfall denen in diesen Nutzungsbedingungen vorgehen, aufzustellen. Solche ergänzenden Bedingungen, sofern vorhanden, werden bei Beauftragung des jeweiligen Services bereitgestellt.

Konica Minolta ist jederzeit berechtigt, nach eigenem Ermessen den Betrieb von bizhub Evolution ganz oder teilweise einzustellen oder einzuschränken und übernimmt keine Gewähr für die dauerhafte, ununterbrochene oder unveränderte Verfügbarkeit von bizhub Evolution oder einzelner Services.

3. Pflichten des Kunden und des Nutzers

Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Nutzung von bizhub Evolution oder von dort bereitgestellten Inhalten die für ihn jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, diese Nutzungsbedingungen und, falls vorhanden, die ergänzenden Bedingungen für einzelne Services zu beachten und einzuhalten. Insbesondere darf der Nutzer bizhub Evolution nicht für die Verletzung von Schutz- bzw. Eigentumsrechten Dritter missbrauchen. Dies beinhaltet das Verbot, geschützte Materialien Dritter ohne die Erlaubnis deren jeweiliger Inhaber zu vervielfältigen, zu reproduzieren, umzuformatieren und kommerziell zu verwerten.

Der Nutzer darf keine Verfahren, keine Software oder andere Maßnahmen anwenden, die zu einer Beeinträchtigung oder Störung von bizhub Evolution führen können.

Wie in Ziffer 2 bestimmt, richtet sich bizhub Evolution an Konica Minoltas gewerbliche Kunden. Es liegt daher in der Verantwortung des Kunden, die Einhaltung dieser Ziffer 3 durch seine Nutzer zu überwachen und sicherzustellen. Der Kunde hat Konica Minolta in Bezug auf sämtliche aus oder in Verbindung mit der Verletzung dieser Ziffer durch einen seiner Nutzer entstehenden Ansprüche und sonstigen Verbindlichkeiten, unabhängig von der Klageform, zu verteidigen, entschädigen und frei zu halten. Es obliegt dem Kunden, für geeignete Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf Viren- und Malwareschutz etc. zu sorgen.

4. Registrierung / Passwortschutz

Die Registrierung eines Kunden wird durch eine Registrierungsanfrage seitens des Kunden-Administrators, welcher ordnungsgemäß bevollmächtigt sein muss, den Kunden zu vertreten und rechtswirksam zu binden, ausgelöst. Konica Minolta gewährt die Zulassung zu bizhub Evolution nur nach erfolgreicher Bonitätsprüfung.

Zum Zwecke der Registrierung ist der Kunde verpflichtet, zutreffende Angaben zu treffen und diese stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Konica Minolta behält sich das Recht vor, (i) die Registrierung eines Kunden zu verweigern, (ii) registrierten Kunden den Zugang zu verweigern oder (iii) ein Kundenkonto zu löschen, wenn einer der folgenden Fälle oder ein vergleichbarer Fall eintritt:

  1. Der Kunde hat bei der Registrierung unzutreffenden Angaben getätigt;
  2. Der Kunde oder ein Nutzer innerhalb der Organisation des Kunden hat die Nutzungsbedingungen verletzt;
  3. Der Kunde oder ein Nutzer innerhalb der Organisation des Kunden hat anwendbare gesetzliche Vorschriften während oder in Verbindung mit der Nutzung von bizhub Evolution verletzt;
  4. Der Kunde oder ein Nutzer innerhalb der Organisation des Kunden hat unangemessene, d.h. obszöne, beleidigende, gewalttätige, rassistische, sexuelle oder ähnliche, Inhalte zur Bearbeitung eines Services übermittelt.

Nutzerkonten werden vom Kunden-Administrator angelegt. Bizhub Evolution teilt neu angelegten Nutzerkonten automatisch generierte Passwörter zu. Es ist die strikte Verpflichtung des Kunden und eines jeden Nutzers, diese Standard-Passwörter unverzüglich zu ändern und durch ein individuelles Passwort seiner Wahl zu ersetzen.

Konica Minolta übernimmt keine Haftung für den Missbrauch der Kunden- oder Nutzer-Passwörter durch eine unbefugte dritte Partei. Es obliegt einzig dem Kunden bzw. dem Nutzer, die Vertraulichkeit seines Passwortes sicherzustellen, einschließlich z.B. der gelegentlichen Änderung des Passworts, der Unzugänglichkeit für unbefugte Dritte und des Abmeldens nach jeder Sitzung. Erlangt der Kunde oder der Nutzer Kenntnis von einem Missbrauch seiner Daten, hat der Nutzer selbst oder der Kunde Konica Minolta unverzüglich schriftlich oder per E-Mail hierüber zu informieren. Konica Minolta wird sodann sämtlichen Zugang zu bizhub Evolution von dem betroffenen Konto sperren, falls nicht bzw. bis eine abweichende schriftliche Weisung seitens des Nutzers bzw. des Kunden erfolgt.

5. Gewährleistung, Haftung

Bizhub Evolution entspricht dem Stand der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen und Technologien wieder. Konica Minolta übernimmt ausdrücklich keine Gewähr für die Vermarktbarkeit und die Eignung zu dem vom Kunden oder dem Nutzer verfolgten Zweck.

Vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen, haften weder Konica Minolta noch deren Beschäftigte für jedwede Schäden oder Nachteile jeglicher Art, die der Nutzer oder der Kunde während oder in Verbindung mit der Nutzung von bizhub Evolution erleidet. Verletzt jedoch Konica Minolta bzw. ein Mitarbeiter von Konica Minolta schuldhaft eine wesentliche Pflicht gegenüber dem Nutzer oder Kunden, haftet Konica Minolta begrenzt auf den typischerweise auftretenden und vorhersehbaren Schaden.

Die vorstehende Beschränkung gilt jedoch nicht, soweit Konica Minolta nach den gesetzlichen Bestimmungen uneinschränkbar haftet, das heißt (a) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, (b) nicht für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit wegen einer von Konica Minolta zu vertretenden Pflichtverletzung sowie (c) für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

6. Links zu Internetseiten

In einigen Bereichen von bizhub Evolution wird der Nutzer durch Hyperlinks auf Internetseiten anderer Anbieter verwiesen. Konica Minolta hat keinen Einfluss auf den gegenwärtigen oder künftigen Inhalt von Internetseiten, die von Dritten bereitgestellt werden. Konica Minolta übernimmt daher keinerlei Verantwortung für solche Inhalte. Die Nutzung der Internetseiten anderer Anbieter erfolgt auf alleiniges Risiko des Nutzers. Eine Haftung von Konica Minolta für Inhalte solcher fremden Internetseiten ist daher ausgeschlossen, ausgenommen dass Konica Minolta im Setzen des Hyperlinks von der Rechtswidrigkeit des Inhalts wusste.

7. Datenschutz

Konica Minolta erhebt, nutzt und verarbeitet personenbezogene Daten nur in dem für die Erbringung der Services erforderlichen Umfang. Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt nicht, sofern nicht durch anwendbare Gesetze gerechtfertigt oder von dem Nutzer ausdrücklich gestattet. Der Nutzer kann eine solche Zustimmung jederzeit durch Mitteilung an Konica Minolta widerrufen.

8. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Die Nutzung von bizhub Evolution und diese Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht.

In Bezug auf den Kunden, und für den Fall, dass der Nutzer ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist, wird als ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten in Verbindung mit der Nutzung von bizhub Evolution das sachlich zuständige Gericht in Hannover, Deutschland bestimmt.