Τεχνικές απαιτήσεις

Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης

Οι τελευταίες εκδόσεις όλων των κοινών προγραμμάτων περιήγησης (Chrome, Firefox, Edge & Safari).
Η υπηρεσία και τα MFP συνδέονται μέσω http και https. Διασφαλίστε ότι η εφαρμογή IWS είναι εγκατεστημένη. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε τον οδηγό εγκατάστασης IWS που παρέχεται με το εργαλείο εγκατάστασης IWS. Το τρέχον πακέτο IWS μπορεί να βρεθεί στη διεπαφή διαχειριστή του bizhub Evolution.

Ελάχιστες απαιτήσεις σύνδεσης στο διαδίκτυο

Είναι απαραίτητη σύνδεση στο διαδίκτυο με 6 Mbit/s (λήψη) και 1 Mbit/s (μεταφόρτωση). Συστήνεται τουλάχιστον 16 Mbit/s (λήψη) και 4 Mbit/s (μεταφόρτωση).

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Υποστηρίζονται όλα τα λειτουργικά συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει τα Microsoft Windows, Linux και Mac OS X. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνητικά από κάθε λειτουργικό σύστημα με υποστήριξη προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Απαιτείται σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης web (Chrome, Edge, Firefox, Safari) με ενεργοποιημένη υποστήριξη JavaScript.

Φορητές συσκευές (iOS & Android)

Το bizhub Evolution μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συσκευές. Για να συμβεί αυτό, η συσκευή χρειάζεται ένα πρόγραμμα περιήγησης και σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί μέσω του προγράμματος περιήγησης και να χρησιμοποιήσει το bizhub Evolution. Τα έγγραφα στα οποία μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω του προγράμματος περιήγησης μπορούν να υποστούν επεξεργασία στον βαθμό που βρίσκονται στη σωστή μορφή αρχείου για τη σχετική υπηρεσία.

Υποστηριζόμενες γλώσσες

H πλατφόρμα bizhub Evolution έχει διεπαφή χρήστη με πολλές γλώσσες. Αρχικά θα είναι διαθέσιμη η έκδοση στα αγγλικά και τα γερμανικά.

Ελάχιστες απαιτήσεις πολυλειτουργικού συστήματος

Το πολυλειτουργικό σύστημα απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP μπορεί να είναι στατική ή δυναμική. Εάν το πολυλειτουργικό σύστημα είναι συνδεδεμένο μέσω proxy, υποστηρίζεται βασική επαλήθευση.

Το bizhub Evolution μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα παρακάτω συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης διαμόρφωσης.
Έχετε υπόψη τα εξής: Η εφαρμογή μπορεί επίσης να εκτελεστεί σε άλλα συστήματα και διαμορφώσεις, αλλά δεν είναι ελεγμένο και εγκεκριμένο. Επιπλέον, η εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν χρησιμοποιείται ελεγκτής fiery.

Σύστημα Konica Minolta bizhub Ελάχιστη έκδοση υλικού Πρόγραμμα περιήγησης web, i-Option άδεια LK-101v3 Επέκταση μνήμης στα 4GB RAM,  i-Option
bizhub C654e/C754e GD2-K9 απαιτείται απαιτείται
bizhub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e GD2-K9 απαιτείται απαιτείται
bizhub 654e/754e GD2-K9 απαιτείται απαιτείται
bizhub 224e/284e/364e/454e/554e GD2-K9 απαιτείται απαιτείται
bizhub C3351/C3851/C3851FS G00-N5 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση προαιρετικό*
bizhub C227/C287 G00-N5 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση προαιρετικό*
bizhub C258/C308/C368 G00-N5 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση προαιρετικό*
bizhub C458/C558/C658 G00-N2 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση περιλαμβάνεται
bizhub C659/C759 GC2-10 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση περιλαμβάνεται
bizhub 227/287/367 G00-N5 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση προαιρετικό*
bizhub 308/368 G00-N5 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση προαιρετικό*
bizhub 308e/368e GC3-11 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση προαιρετικό*
bizhub 458/558 G00-N5 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση περιλαμβάνεται
bizhub 458e/558e/658e GC3-09 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση περιλαμβάνεται
bizhub 758/808/958/Pro 958 G00-N2 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση περιλαμβάνεται
bizhub 4052/4752 G00-11 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση προαιρετικό*
bizhub C3350i, C4000i, C4050i G00-23 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση περιλαμβάνεται
bizhub C250i, C300i, C360i, C450i G00-23 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση περιλαμβάνεται
C550i, C650i G00-25 περιλαμβάνεται, πιθανότατα να χρειάζεται ενεργοποίηση περιλαμβάνεται

* Η ενεργοποίηση του προγράμματος περιήγησης web περιορίζει ορισμένες λειτουργίες. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες. Συστήνουμε την εγκατάσταση της προαιρετικής μνήμης 2 GB μέχρι 4 GB για επαναφορά αυτών των λειτουργιών. Κατά την ενεργοποίηση, το σύστημα bizhub πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στον διακομιστή άδειας Konica Minolta.

  Στάνταρ ρύθμιση (πρόγραμμα περιήγησης web OFF) Στάνταρ ρύθμιση (πρόγραμμα περιήγησης web ON) Έχει εγκατασταθεί προαιρετική μνήμη 2 GB
Πρόγραμμα περιήγησης web όχι ναι ναι
IWS όχι ναι ναι
Εκτύπωση επιτύπωσης, υδατογράφημα, επικάλυψη ναι όχι ναι
Εκτύπωση κειμένου (ημερομηνία, σελίδα), εκτύπωση προστασίας αντιγραφής ναι όχι ναι
Καταχωρισμένη επικάλυψη όχι όχι ναι
XPS ναι όχι ναι
Συμπιεσμένο PDF ναι 200, 300 dpi ναι
Compact XPS ναι όχι ναι
Αναγνώριση κειμένου OCR όχι όχι ναι (με i-Option)
Περιγραμματικό PDF όχι όχι ναι (με i-Option)
Κρυπτογραφημένο PDF όχι όχι ναι (με i-Option)
PDF/A όχι όχι ναι (με i-Option)
PPTX ναι όχι ναι
Εκτύπωση επιτύπωσης, υδατογράφημα, επικάλυψη ναι όχι ναι
Εκτύπωση λωρίδων ναι όχι ναι
Εισαγωγή εικόνων κατά την αντιγραφή1 ναι όχι ναι
Εισαγωγή εικόνων κατά την εκτύπωση2 ναι όχι ναι
Καταχωρισμένη επικάλυψη όχι όχι ναι
Προστασία αντιγραφής3 ναι όχι ναι
Εισαγωγή εικόνων στην πίσω σελίδα κατά την αντιγραφή όχι ναι ναι
Παρατήρηση με λειτουργία κουτιού ναι όχι ναι
Κοινοποίηση βιβλίου διευθύνσεων όχι όχι ναι
Μακρύ πρωτότυπο ναι όχι ναι
Αντιγραφή 1:1   Η ταχύτητα αντιγραφής πρωτοτύπου με χαμηλό βαθμό συμπίεσης (60% και πάνω) μειώνεται κατά 20%. (π.χ. 30 σελίδες/λεπτό → 24 σελίδες/λεπτό)  
Αντιγραφή: Σάρωση πρωτοτύπου μέσω DS   Η ταχύτητα αντιγραφής πρωτοτύπου με χαμηλό βαθμό συμπίεσης (60% και πάνω) μειώνεται κατά 20%. (π.χ. 30 σελίδες/λεπτό → 24 σελίδες/λεπτό)  
Σάρωση 600 dpi   Η σάρωση πρωτοτύπου μειώνει τον βαθμό συμπίεσης με 600 dpi: 80%, 17,1 σαρώσεις/λεπτό, βαθμός συμπίεσης: 50%, 18,6 σαρώσεις/λεπτό