Πού βρίσκονται οι διακομιστές της πλατφόρμας bizhub Evolution και οι συνδεδεμένες υπηρεσίες;

Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνει το bizhub Evolution;

Συμμορφώνεται το bizhub Evolution με τον ΓΚΠΔ;

Ποια είναι η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας και των υπηρεσιών;

Μπορεί το bizhub Evolution να συνδεθεί και σε Active Directory;

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται μόνιμα στο bizhub Evolution; Εάν ναι, για πόσο;

Τι είναι ένα "Security Cube"?

Χρειάζομαι το Security Cube;

Ποια λειτουργία αναπαράστασης και ποιο λογισμικό εκτελούνται στο "Security Cube";

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο bizhub Evolution και το Konica Minolta MarketPlace;

Μπορώ να πραγματοποιήσω επαλήθευση και σύνδεση με συσκευή ανάγνωσης καρτών;

Μπορώ επίσης να χρησιμοποιήσω το bizhub Evolution με το SafeQ ή άλλη εξωτερική λύση επαλήθευσης ταυτότητας;

Μπορώ να μεταφορτώσω τις διευθύνσεις μου στο bizhub Evolution;

Ποιες είναι οι απαιτήσεις Internet (θύρες/διακομιστής μεσολάβησης) για τη χρήση του bizhub Evolution στο MFP;

Το bizhub Evolution λειτουργεί και σε MFP με Ελεγκτή Fiery;

Έχασα τον κωδικό πρόσβασής μου - τι μπορώ να κάνω;

Πόσες σελίδες μπορεί να περιέχει ένα έγγραφο για την υπηρεσία "Translate" ή "Scan to PDF";

Από την εγκατάσταση του bizhub Evolution, δεν μπορώ πλέον να χρησιμοποιήσω κάποιες υπηρεσίες στο MFP, όπως υδατόσημα και εκτύπωση banner.