• Vývojář

    Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
  • Language

    Angličtina, Němčina

Konektor SharePoint Online

Integrujte SharePoint Online do svých procesů s dokumenty!

Popis

K rozšíření místního systému dokumentů a úložišť můžete použít konektor SharePoint Online.

  • Naskenujte papírový dokument pomocí multifunkčního systému. Soubor vytvořený během tohoto procesu uložte přímo na SharePoint Online.
  • Spojte operaci skenování se službou bizhub Evolution, např. Convert to PDF. Soubor PDF/A vytvořený během tohoto procesu uložte přímo na SharePoint Online.
  • Vyvolejte soubor z SharePoint Online a upravte jej pomocí služby bizhub Evolution, např. Translate. Přeložený soubor uložte zpět na SharePoint Online.

Technické údaje

Podporované formáty souborů pro nahrávání:
všechny formáty souborů podporované Microsoft SharePoint Online

Podporované formáty souborů pro PullPrint:
PDF